за контакти

http://pernikdnes.com


Медийна реклама

Медийната реклама предоставя най-богатия инструментариум от средства за популяризиране на една фирма и нейните марки и продукти. Когато някой говори за реклама обикновено той има в предвид точно този вид реклама.
Ефективността и е доказана и неоспорима.

Радио реклама в местни радио станции
   
 
   
Цените се калкулират индивидуално